Затревяване, цени - MagicGreenLand - MGL

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Услуги

   

    Цени за затревяване


     Вариант 1: Цена – 3-4 лв./кв.м.

              ·        Фино заравняване;

              ·        Предсеитбено торене;

              ·        Избор и засяване на тревна смеска;

              ·        Валиране.


     Вариант 2: Цена – 5-5.5 лв./кв.м.

              ·        Фино заравняване;

              ·        Предсеитбено торене;

              ·        Избор и сеитба на тревна смеска;

              ·        Валиране;

              ·        Пръскане със селективен препарат;

              ·        Плевене, подсяване, косене до трета коситба на тревната площ.


     Вариант 3: Цена – 6-6.5 лв./кв.м.

              ·        Фино заравняване;

              ·        Предсеитбено торене;

              ·        Избор и сеитба на тревна смеска;

              ·        Валиране;

              ·        Пръскане със селективен препарат;

              ·        Плевене, подсяване, косене до трета коситба на тревната площ;

              ·        30 поливки.


     Цени за полагане на тревен чим – 15-17 лв./кв.м.

              ·        Избор и доставка на тревен чим (транспорт, товаро-разтоварни дейности, правилно съхранение на чима);

              ·        Фино заравняване на терена;

              ·        Торене с комплексен тор;     

              ·        Полагане на тревния чим;

              ·        Валиране на готовия тревен килим;

              ·        Една коситба.


    Дадените цени за затревяване с райграс и полагане на тревен чим са БЕЗ начислен ДДС. 
Google+
Назад към съдържанието | Назад към главното меню